Wednesday, July 11, 2012

Skulderblads studie/ A study of the scapula

Här är några skisser på skulderbladen och hur de sitter på kroppen. Att lära sig människans bestånds delar från grunden gör att jag kan rita människor korrekt och mer detaljerat än vad jag kan nu. Jag har märkt att det redan nu är lättare att teckna människor.

Here are some sketches of the shoulder blades (or scapula) and their placement on the body. Learning the human constituent parts from scratch means that I can draw people accurately and in greater detail than I am able to now. I have noticed that it already is easier to draw people.


Framifrån/ Front view

Bakifrån/ Back view

Sidan/ Side view
Have an incredible day!

No comments: